header
联系我们


联系单位:

              建业地产   成本合约部 

联系地址:

                中国   郑州   郑东新区  

                                                 如意西路与农业东路交叉口东北角    建业总部港E座    建业集团

联系人员:

                 成本合约部     冯超轲、李超群   

                 各界人员可通过添加微信:345461482(备注招标采购网咨询),我部门将及时在线应答。


 

 

footer